webb2.jpg

Vi satsar på vind

Vi vill ta vårt ansvar för och öka produktionen av el med hjälp av förnyelsebar energi. Och samtidigt säkerställa att utvecklingen av vindkraft kommer regionen tillgodo. På både kort och lång sikt.

JP Vind ägs av Jämtkraft och Persson Invest och är ett lokalt bolag som driver vindkraftsutveckling i Mellansverige. Verksamheten bygger på ägarnas lokala och regionala engagemang. Jämtkraft har erfarenhet och kunskap inom vindkraft och elproduktion och Persson Invest tillhandahåller mark som lämpar sig för vindkraft, har goda markägarkontakter samt lång erfarenhet inom skog och företagande. Vi projekterar vindkraftsparker – allt från lämpligt markområde, vindprospekteringar och mätningar fram till tillståndsprövning.