Om JP Vind

JP Vind bildades 2008 och ägs av Jämtkraft och Persson Invest och är ett lokalt bolag som driver vindkraftsutveckling i Mellansverige. Vår verksamhet bygger på huvudägarnas lokala och regionala engagemang. Företaget har sin hemvist och sitt kontor i Östersund.

Genom våra två ägarbolag Jämtkraft och Persson Invest tar vi vårt ansvar när det gäller förnyelsebar energi och bidrar till de nationella, regionala och globala åtaganden som finns för att minska koldioxidutsläppen. Målet är att Jämtkraft och Persson Invest ska öka produktionen av el med hjälp av förnyelsebar energi och samtidigt säkerställa att utvecklingen av vindkraft kommer regionen tillgodo på både kort och lång sikt .

Jämtkraft har erfarenhet och kunskap inom vindkraft och elproduktion och Persson Invest tillhandahåller mark som lämpar sig för vindkraft, har goda markägarkontakter samt lång erfarenhet inom skog och företagande. Vi projekterar vindkraftsparker – allt från lämpligt markområde, vindprospekteringar och mätningar fram till tillståndsprövning.

Vår vision är att vara en av de ledande vindkraftsaktörerna i Mellansverige. Vi värnar det lokala och har ett stort intresse för regionen. Vi håller vad vi lovar och arbetar långsiktigt. Vår ambition är att bidra till ökad kunskap om vindkraft i regionen och vi följer utvecklingen inom vindkraft.

VD och styrelse
Gabriel Duveskog är bolagets VD. Styrelsen består av Sofie Blom Bergström och Björn Rentzhog från Persson Invest samt Melcher Falkenberg och Bengt Eriksson från Jämtkraft.

Mer information
Gabriel Duveskog
JP Vind AB
+46 63 57 41 61
070-386 82 01
Gabriel.Duveskog@jpvind.se

> Folder om JPVind
www.jamtkraft.se
www.perssoninvest.se