Kartor & fotomontage

Klicka på följande länk för att se hur vindkraftparken vid Borgvattnet kan komma att se ut från olika håll med fotomontage från olika fotopunkter, hinderljusanimering, siktanalys, videomontage och karta över grannparker. Fotomontagen, där du först måste välja fotopunkt på kartan, kan panoreras genom att hålla vänster musknapp nertryckt och försiktigt flytta musen i sidled. Visualiseringar Borgvattnet.

Fotomontage över vindpark i Borgvattnet.

Preliminära vägar och placering av vindkraftverk.

Komplett siktanalys.

Nedan är karta över planerat vindpark (pdf).